Aktualności szkolne

tytul

Staże wakacyjne trwają…

Uczniowie w zawodzie logistyk oraz informatyk w sierpniu przez cały miesiąc podnoszą swoje kwalifikacje zdobywając umiejętności zawodowe u pracodawcy pod opieką wykwalifikowanych inżynierów w zakładzie

SPORT – WYCIECZKI I ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE