AIESEC Polska

 

Sprawozdanie z projektu  ,,Enter your future’’ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach

Prowadząca projekt: Sylwia Robaszewska-Pająk

W dniu 10 października 2011 r. do naszej szkoły – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach przyjechało trzech studentów zagranicznych.:

 • Alejandra Juan Gonzales z Meksyku
 • Ioana Savu z Rumunii
 •  Seiji Takahashi z Japonii

Studenci spędzili w naszej szkole pięć dni w ramach projektu ,,Enter your future’’ czyli ,,Wkrocz w swoją przyszłość’’.
Projekt był realizowany we współpracy ze  stowarzyszeniem  AIESEC Polska.
Celem projektu było:
1) Przybliżenie młodzieży pojęć z zakresu

 • przedsiębiorczości
 • globalnej edukacji
 •  historii
 • geografii
 • kultury innych państw.

2) nauka sztuki autoprezentacji – jak się zachowywać, gestykulować
3) przećwiczenie skutecznych metod walki ze stresem
4) omówienie strategii zarządzania czasem w sposób efektywny
5) wzbudzenie ciekawości uczniów, zwiększenie ich motywacji do poznawania
6) szerzenie tolerancji przez poznawanie innych kultur, kontakt ze studentami z zagranicy
7) żywy kontakt z językiem angielskim – studenci prowadzili warsztaty w języku angielskim
W pierwszych dwóch dniach studenci zaprezentowali swoje kraje. Każdy z nich opowiedział o kulturze swojego kraju, tradycjach, jedzeniu, sławnych osobowościach oraz nauczył naszą młodzież podstawowego słownictwa ze swojego języka ojczystego.
Kolejne dni studenci poświęcili na prelekcję na temat stresu i jego wpływu na życie codzienne. Wspólnie z naszymi uczniami  rozmawiali jak przezwyciężyć stres w szkole. Zajęcia odbywały się w języku angielskim i były połączone z zabawami edukacyjnymi.

Projekt dał naszej młodzieży wiele możliwości edukacyjnych takich jak:

 • rozwój przedsiębiorczości
 • poszerzanie horyzontów
 • rozwój osobowości
 • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego
 • przełamanie barier językowych
 • zwiększenie efektywności nauki – połączenie atrakcyjnej, interaktywnej formy zajęć oraz ciekawego materiału/ warsztaty prowadzone przez praktykantów z zagranicy
 • rozbudzenie wrażliwości kulturowej
 • rozwinięcie ich potencjału
 • poznanie innych kultur, związanych z nimi tradycji, religii etc. Kontakt z uczestnikami tych kultur/ studentami ma pomóc zrozumieć młodzieży, że kultury nie podlegają wartościowaniu ponieważ każda z nich jest swoistą odpowiedzią na specyficzne lokalne potrzeby, że zwyczaje innych są tak samo istotne dla nich jak nasze dla nas

Świadomość tego faktu ma sprzyjać szerzeniu postaw tolerancji
aby w przyszłości mogli mieć pozytywny wpływ na swoje środowisko.