Akcent@com

Projekt „Akcent@com”

as2

Działania projektu realizowane będą w okresie: 01.07.2013 r. – 30.04.2015 r.
 
Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności i wiedzy osób na granicy czesko – polskiej poprzez rozwój warunków do realizacji współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji w sześciu euroregionach (Nysa – Nisa, Glacensis, Pradziad – Praděd, Beskidy – Beskydy, Śląsk Cieszyński –  Těšínské Slezsko, Silesia).

Czytaj »