Aktualności Zawodowy Dolny Śląsk

Szkolne Koło Informatyczne ponownie na Politechnice Wrocławskiej

tytul

Dnia 26 kwietnia 2018r. uczniowie Szkolnego Koła Informatycznego z klasy drugiej Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk pod opieką pana Tomasza Łęczyńskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach  brali udział w kolejnym spotkaniu Kół Współpracy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Było to już trzecie nasze spotkanie. Spotkania te odbywają się w ramach realizacji działań z projektu unijnego “Zawodowy Dolny Śląsk”.
Na spotkaniu tym kontynuowane były zajęcia z programowania w języku C++. Uczniowie zaznajomili się z różnymi sposobami sortowania liczb w programowaniu.
Z niecierpliwością oczekujemy kolejnego spotkania naszych kół, które odbędzie się już na początku maja.

1 2 3

Kolejne spotkanie kół współpracy na Politechnice Wrocławskiej

tutul

Dnia 12 kwietnia 2018r. uczniowie Szkolnego Koła Informatycznego z klasy drugiej Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk pod opieką pana Tomasza Łęczyńskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach  brali udział w kolejnym spotkaniu Kół Współpracy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji działań z projektu unijnego “Zawodowy Dolny Śląsk”.
Na spotkaniu tym kontynuowane były zajęcia z programowania w języku C++. Uczniowie poznali m.in. sposoby przekazywania tablic do funkcji, wykorzystanie instrukcji return do raportowania błędów oraz typ wyliczeniowy enum. Zajęcia te były prowadzone przez studentów Koła Naukowego Robocik. Efektem dzisiejszego spotkania było napisanie kilku programów w języku C++.
Z niecierpliwością oczekujemy kolejnego spotkania naszych kół, które odbędzie się już wkrótce.

 

Spotkanie Kół Współpracy na Politechnice Wrocławskiej

tytul

Dnia 27 marca 2018r. uczniowie Szkolnego Koła Informatycznego z klasy drugiej Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk pod opieką pana Tomasza Łęczyńskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach  brali udział w spotkaniu Kół Współpracy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji działań z projektu unijnego „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Wizyta ta była okazją do rozpoczęcia cyklu spotkań naszego koła z Kołem Naukowym Robocik działającym przy Politechnice Wrocławskiej. Celem tej współpracy jest rozwinięcie umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu programowania oraz wykorzystanie tej wiedzy do programowania różnych elementów robotycznych.
Podczas zajęć przedstawiono nam projekty, którymi obecnie zajmują się członkowie koła. Był to m.in. projekt łodzi podwodnej, projekt robota minisumo oraz projekt manipulatora (z którym również później się spotkamy na zajęciach praktycznych).
Następnie rozpoczęliśmy zajęcia praktyczne z programowania w języku C++. Efektem tej części zajęć było napisanie przez każdego ucznia kilku programów bazując na wiadomościach przekazanych przez prowadzących zajęcia studentów.
W ramach przerwy od programowania zapoznaliśmy się ze sprzętem znajdującym się w sali wykładowej. Najbardziej zainteresowaliśmy się drukarką 3D.

Zawodowy Dolny Śląsk-projekt umożliwiający uczniom podnoszenie kompetencji zawodowych w realnych warunkach pracy

startowe

W ramach realizacji projektu Zawodowy Dolny Śląsk, nasi uczniowie realizują już drugą praktykę w zakładzie pracy.

Tym, razem są to uczniowie klasy II Technikum Logistyki.

W zakładzie Matusewicz Budowa Maszyn SA w Restrukturyzacji w Gryfowie Śląskim zdobywają kompetencje zawodowe pod okiem bardzo dobrych specjalistów-inżynierów.

W trakcie praktyki uczniowie zdobywają wiedze i umiejętności zgodnie z programem praktyk, który zawiera zagadnienia wykraczające poza podstawę programowa i umożliwia uczniom wyższy poziom kształcenia zawodowego.

Zakład, w którym uczniowie odbywają praktyki posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie linii wertykalnych, realizuje projekty automatycznych linii galwanicznych, linii do anodowania i linii przygotowania powierzchni dla firm z całego świata. Poza tym zakład zajmuje się  modułową budową z zastosowaniem prostych rozwiązań dla różnych technologii, procesów i produktów.

Logistycy mają tu więc szerokie spektrum zdobywania wiedzy w ich zawodzie. Pracownicy nadzorujący naszych uczniów, poświęcają im dużo uwagi i przekazują cenną wiedzę zawodową.

Właścicielowi zakładu Panu Tadeuszowi Matusewiczowi oraz opiekunom praktyk: Bogusławowi Sienkiewiczowi, Tomaszowi Piejko, Sebastianowi Surmacz i wszystkim pracownikom serdecznie dziękujemy za życzliwość, wysoki profesjonalizm i otwartość na wspieranie edukacji zawodowej.

Staże uczniowskie w ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk

_SC_9882

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej odbywali staż w ramach realizacji projektu Zawodowy Dolny Śląsk w zakładzie MATUSEWICZ Budowa Maszyn S.A Jest to polska firma, która działa od 1993 roku w branży budowy urządzeń do chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni. Dostarczają do firm krajowych i zagranicznych zaawansowane indywidualne instalacje. Każdorazowo projektowane i wykonywane z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta. Trzech naszych uczniów w zawodzie technik informatyk przez 4 tygodnie uczyło się pracy w tej branży zgodnie z programem praktyk tworzonym wspólnie z pracodawcą. Praktyki zakończyły się wzajemną satysfakcją i zadowoleniem a przede wszystkim zdobyciem przez uczniów wysokich kompetencji niezbędnych na rynku pracy w zawodzie informatyka. Właścicielowi firmy, kierownictwu oraz pracownikom serdecznie dziękujemy za opiekę nad naszymi uczniami i umożliwienie im realizacji tak cennych praktyk.

_SC_9885 _SC_9880

 

1 2