Apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

tytul

Dnia 9 listopada 2018r. odbył się w szkole apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawienie przygotowali: klasa III TG z wychowawczynią p.Danutą Węsławowicz oraz zespół Zjawa z opiekunami p.Malgorzatą Ryczkowską i księżmi Maciejem i Krzysztofem.
O godzinie 11.11 wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu. Po występie pani dyrektor wręczyła uczniom ze średnią ocen 4,0 i więcej stypendium naukowe za ubiegły rok szkolny. Uczniowie, którzy mieli 100% frekwencji w październiku otrzymali tzw „Dzikie Karty” a jedna osoba wylosowała Voucher dla 2 osób do pizzerii. Wszystkim serdecznie gratulujemy

Galeria zdjęć