Comenius 2013

Międzynarodowy projekt COMENIUS – spotkanie w Lipsku

DSCF2056

W dniach 20-23.06.2015 odbyło się w Lipsku (Niemcy) ostatnie spotkanie uczniów i nauczycieli z Łotwy, Czech, Polski i Niemiec ramach projektu Comenius. W spotkaniu udział wzięło 8 uczniów i 2 nauczycieli naszej szkoły. Głównym celem spotkania było podsumowanie działań podejmowanych w ciągu ostatnich dwóch lat trwania projektu. Uczestnicy zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych w krajach partnerskich na temat działań proekologicznych obywateli. Zebrane zostały dotychczasowe wyniki badań, prezentacje i inne materiały które zostaną następnie udostępnione na forum projektu.

Uczestnicy spotkania dokonali ewaluacji projektu, dyskutowano na temat korzyści wynikających z udziału w projekcie oraz możliwości organizowania innych działań i projektów międzynarodowych.

Oprócz działań projektowych uczniowie i nauczyciela zwiedzali miasto, podziwiali jego zabytki oraz nowoczesną architekturę. Zorganizowany został rejs statkiem po jednym z wielu pięknych jezior otaczających miasto. Młodzież i dorośli mieli możliwość wspólnej zabawy podczas kręgli, wspólnych posiłków i wypraw do miasta. Językiem projektowym jest język angielski, spotkanie było więc świetną okazją do sprawdzenia własnych umiejętności ale też do ich pogłębienia. Zostały też nawiązane przyjaźnie, które będą być może kontynuowane również po zakończeniu projektu.

Było to już ostatnie spotkanie w ramach tego projektu na forum międzynarodowym. Jesteśmy jednak przekonani, że w naszej szkole organizowane będą kolejne takie projekty ponieważ jest to świetna forma współpracy z innymi krajami, możliwość poznawania ich kultury i obyczajów oraz przełamywania barier i stereotypów.

1 2