Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie 2016

tytul

W dniach 17-18 listopada uczennice z klasy  IV TH: Weronika Cichoń i Kinga Fraś wraz z opiekunem p. Marzeną Gaweł wzięły udział w „Dolnośląskich Potyczkach Hotelarskich”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego, prowadzących kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa. Konkurs składał się z trzech etapów. Etap I obejmował test pisemny składający się z 50 pytań. Etap II obejmował sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie obsługi gościa w recepcji hotelowej w wybranym języku obcym. Etap III obejmował zadanie praktyczne z obsługi konsumenta w restauracji hotelowej.

Mimo, iż nasze uczennice nie zajęły miejsca „na podium”, otrzymały one tytuł laureata konkursu, a sam udział stworzył im możliwości wymiany doświadczeń i współzawodnictwa między szkołami i uczniami oraz zmotywował do dalszego podnoszenia kompetencji zawodowych.

Galeria zdjęć