Działalność Transgraniczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach / Grenzuberschreitende Zentrum

 

Działania planowane w ramach działalności transgranicznego centrum przy
ZSP Biedrzychowice  w roku szkolnym 2012/2013

1.W celu udziału w Projekcie Kształcenie bez granic  i innych projektach transgranicznych planowane jest nawiązanie współpracy z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.
2.Kontynuacja cieszącego się dużym powodzeniem wśród uczniów projektu „Wkrocz w swoją przyszłość we współpracy ze stowarzyszeniem AIESEC.
3.Dalsza współpraca ze szkołą partnerską w Ulm , wyjazd młodzieży naszej szkoły do Niemiec.
4.Podtrzymanie współpracy z Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu w celu nawiązania kontaktów międzyszkolnych z placówkami z Niemiec.
5. Udział w przygranicznych targach edukacyjnych w Görlitz i  prezentacja szkoły na forum w regionie transgranicznym.
6. Wyjazdy na szkolenia i konferencje nauczycieli-lektorów w celu nawiązywania kontaktów międzyszkolnych.

Działania transgraniczne w roku szkolnym 2010-2011

Nasza szkoła od lat współpracuje z placówka w Gerlitz w ramach promocji działań transgranicznych.
Wszystkie działania dotychczas istniejące i te na przyszłość są wspólna inicjatywą Pani Dyrektor Zofii Rak oraz Pana Petera Marakanowa.
Ponadto organizacją wzajemnych działań zajmuje się Pani Małgorzata Kubiszyn-nauczyciel języka niemieckiego oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego-Monika Citow.
Na początku października gościliśmy w progach naszej szkoły przedstawicieli partnerskiej placówki by wspólnie dopracować terminy i formy działań transgranicznych.
W wyniku tych działań powstał już plan na ten rok szkolny wzajemnej współpracy naszych szkół polegający na wspólnych wycieczkach, warsztatach, lekcjach oraz spotkaniach.
Na zaproszenie Pana Petera Marakanowa oraz Pana Jurgena Knospe 20 pąździernika gościliśmy z naszymi uczniami w szkole partnerskiej w Gorlitz Donner+Kern gGmbH na warsztatach dydaktycznych pt „Barwy Jesieni”.
Nasi uczniowie wraz z uczniami szkoły partnerskiej wykonywali wiele przepięknych dzieł z zasobów jakie daje natura jesienią, wykonywali domowymi sposobami mydła, kremy, wykonywali maskotki, lalki i inne cudeńka. Cały dzień spędziliśmy na wspólnej zabawie i wzajemnej edukacji zarówno językowej jak i rękodzielniczej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest więc obecnie jedynym miejscem w regionie przygranicznym spotkań młodzieży i dorosłych i multiplikatorem współpracy trangranicznej, co w dalszej perspektywie spowoduje rozwój centrum, m.innymi w planach jest budowa Sali gimnastycznej oraz zaplecza hotelowego z cała infrastrukturą.

Działania transgraniczne Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych w Biedrzychowicach rozpoczęły się od roku 2000 uczestnictwem uczniów i nauczycieli w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w Reichenbach w dniach od 26-09-2000r do 01-10-2000r za pośrednictwem Południowo Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu.

W czasie praktyki w Reichenbach, Milnitz i Kamenz społeczność Zespołu Szkół w Biedrzychowicach poznało funkcjonowanie gospodarstw saksońskich w zakresie przetwórstwa żywności oraz zaawansowanych technologii upraw i produkcji zwierzęcej.
Nasi uczniowie i nauczyciele spotkali się bezpośrednio z młodzieżą i nauczycielami zawodu z Saksonii i brali udział w prezentacjach i pokazach związanych z rolnictwem i technologią żywności.
Od tego momentu rozpoczęły się liczne spotkania przedstawicieli strony niemieckiej tj. Saksońskiego Instytutu Rolnictwa w Pilnitz z kadrą kierowniczą Zespołu Szkół w Biedrzychowicach zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej co znacząca spowodowało wzrost współpracy transgranicznej.

W roku 2002 wspólnie z przedstawicielami Instytutu Rolnictwa z Pilnitz dyrekcja Zespołu Szkół w Biedrzychowicach opracowała program praktyk zawodowych dla uczniów Pt. „Ogrodnictwo i pielęgnacja krajobrazów” w ramach programu Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci.
Skorzystało z praktyk 20 uczniów naszej szkoły.

W latach 2002/2003 nastąpił rozwój aktywnej systematycznej współpracy transgranicznej który zaowocował dalszą realizacją praktyk zawodowych dla uczniów w następującym zakresie tematycznym :
• Architektura krajobrazu – zagospodarowanie terenów zielonych
• Nowoczesne techniki gastronomiczne i hotelarskie z obsługą konsumenta
• Nowoczesne technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej
• Biotechnologie i technologie oraz ich zastosowanie w żywności ekologicznej
• Projektowanie systemów nawadniających
• Projektowanie posadzek ogrodowych z kamienia
• Kształtowanie umiejętności językowych i branżowych

W latach 2004-2006 dzięki rozpoczętej współpracy z Akademią Budownictwa i Techniki w Lipsku odbywały się międzynarodowe spotkania młodzieży realizowane z Programu Młodzież, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Spotkania te były organizowane przy różnych okazjach np. dożynek, imprez końcowo-rocznych w szkołach, świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych.
W wyniku tych spotkań powstał pomysł napisania i zrealizowania programu Unijnego którego beneficjentem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach. Projekt napisany był z Programu Młodzież Pt. „ Czy dieta może uzdrawiać?” dla uczniów ze szkół niemieckich i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach. W efekcie w projekcie udział wzięło 8 uczniów naszej szkoły oraz 2 nauczycieli oraz 8 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły partnerskiej ABTW w Gorlitz. Projekt realizowany był w pracowniach szkoły w Biedrzychowicach.
Wynikiem tego przedsięwzięcia było powstanie drugiego lustrzanego projektu Pt. ”Diety lecznicze” który tym razem został zrealizowany w pracowniach szkoły w Gorlitz. W efekcie w projekcie tym udział wzięło 10 uczniów naszej szkoły oraz 2 nauczycieli oraz 10 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły partnerskiej ABTW w Gorlitz. Projekt realizowany był w pracowniach szkoły w Biedrzychowicach.
Celem i rezultatem obu tych lustrzanych projektów było powstanie dwujęzycznej książki diet leczniczych stosowanych w różnych chorobach cywilizacyjnych.
Po zmodernizowaniu bazy szkoły od roku 2006 do chwili obecnej działalność transgraniczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach realizowana jest poprzez:

– w ramach działań Transgranicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych odbył cykl lekcji Polsko-Niemieckich dla młodzieży z Niemiec i uczniów naszej szkoły, przykładowe tematy to: „Święta Bożego narodzenia w Polsce i w Niemczech”, „ Święta Wielkanocne w Polsce i w Niemczech”’ „”Nasza szkoła” i inne. Uczestniczyło 45 uczniów i 1 nauczyciel z naszej szkoły oraz 12 uczniów i jeden nauczyciel ze szkoły partnerskiej ABTW w Gorlitz. Celem tych lekcji było poznawanie sposobów kształcenia i tradycji po obu stronach granicy.

– cykl wyjazdów gościnnych na dni otwarte do szkół partnerskich Polsko-Niemieckich. Efektem było w sumie 6 wyjazdów , w których wzięło udział 48 uczniów i 4 opiekunów. Celem tych spotkań było przełamywanie barier kulturowych i językowych.

– cykl polsko-niemieckich spacerów, wędrówek po polskich i czeskich górach ( maj i wrzesień 2008 odbyło się 5 wędrówek, w sumie wzięło udział 25 uczniów i 3 opiekunów z naszej szkoły, Celem tych spotkań było przełamywanie barier kulturowych i językowych.

– wyjazdów na Targi Żywieniowe do Berlina, w których w roku 2007 i 2008 wzięło udział 12 uczniów i dwóch opiekunów

-Spotkań w partnerskiej szkole ABTW w Gorlitz –prezentacja szkół z Pogranicza Lubań, odbyły się 3 takie spotkania, w których wzięło udział 9 uczniów i 3 nauczycieli naszej szkoły, celem była prezentacja kierunków kształcenia oraz wymiana doświadczeń w zakresie współpracy w rejonie przygranicznym , która przysposabiać będzie młodych ludzi do efektywnego poruszania się na rynku pracy po obu stronach granicy.

-konferencji w ramach kształcenia zawodowego: Lobau-2007r, Ostritz (cykl 5 spotkań nauczycieli zawodu i językowców-wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego w Saksonii i na dolnym Śląsku-podobieństwa i różnice) przy współpracy z PONTES oraz innymi jednostkami kształcącymi w zawodzie po stronie polskiej i niemieckiej. Ostatnie spotkania podsumowujące odbyło się w naszej placówce z wykorzystaniem multimediów w Sali konferencyjnej. Celem i jednocześnie efektem tych spotkań było zintensyfikowanie współpracy oświatowej, zdrowotnej i rozwoju obszarów wiejskich poprzez trangraniczną orientację wyboru zawodów w których kształcą szkoły i podjęcie wspólnych działań edukacyjnych polegających na tworzeniu projektów i modułów kształcenia wpływających na aktywną postawę zawodową uczniów saksońskich i polskich szkół zawodowych.

-W naszej placówce odbyły się w lutym 2008r warsztaty w zakresie bezrobocia w regionie przygranicznym, udział wzięło 20 osób , przedstawicieli biur pracy, pracodawców zarówno z Polski jak i Niemiec
-spotkanie z Panem Marakanowem przedstawicielem placówki Donner+Partner GmbH Sachsem w celu podjęcia partnerskiej współpracy w ramach realizacji kolejnego planowanego projektu inwestycyjnego realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.

W roku 2008 jako uwieńczenie aktywnej współpracy ZSP w Biedrzychowicach jako jednostki transgranicznej było oficjalna wizyta Ministra edukacji Wolnego Państwa Saksonii pana Steffena Flatha w Transgranicznym Centrum aktywizacji Młodzieży i Dorosłych w Biedrzychowicach, na owym spotkaniu obecne były również szkoły partnerskie czyli: ABTW, BGGS i DPFA. Między tymi placówkami istnieje stała efektywna współpraca w celu poprawienia komunikacji i łamania barier językowych a także orientacji zawodowej, planowania modułów kształcenia zawodowego i wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki.

Transgraniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych w dłuższej perspektywie spowoduje zmniejszenie różnic infrastruktury i socjalno-kulturowych po obu stronach granicy oraz rozwój kształcenia zawodowego różnych grup społecznych. Ponadto przyczyni się do znacznej poprawy jakości kształcenia zawodowego w polskich i saksońskich placówkach oświatowych oraz większej międzynarodowej aktywizacji młodzieży zwłaszcza zagrożonej procesami marginalizacji.