Działania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach – pani Zofii Rak.

zrak

Działania Dyrektora

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej

w Biedrzychowicach – pani Zofii Rak.

W 1999 roku na stanowisko dyrektora, w drodze konkursu powołana zostaje mgr inż. Zofia Rak, sprawując tę funkcję do chwili obecnej. Za kadencji pani dyrektor Zofii Rak nastąpiło wiele niezwykle doniosłych zmian.

Oprócz sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektor miała na głowie walący się pałac z przeciekającym dachem i pękającymi ścianami. Istniała realna groźba zamknięcia szkoły. Dlatego w roku 2000 z funduszu środków powodziowych przeprowadziła remont skarpy i odwodnienie pałacu.

Konkurencja na rynku edukacyjnym ponadgimnazjalnym wymuszała tworzenie nowych ofert edukacyjnych, które były odpowiedzią na oczekiwania młodzieży.
Pani dyrektor z wielkim wyczuciem otwierała kierunki, które odnosiły sukcesy w rozwoju zawodowym szkoły, głównie kierunki żywieniowe, przetwórstwa spożywczego, hotelarskie, gastronomiczne itp. Efektem tych działań były trzy klasy pierwsze technikum w każdym roku szkolnym oraz jedna klasa w systemie zaocznym.

Aby podnieść konkurencyjność kształcenia pani dyrektor opracowała i wdrożyła program komputeryzacji szkoły, który rozpoczął się w roku 2000 i trwa do chwili obecnej. Celem programu jest hasło: „każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości”. Ciągle jest udoskonalany i unowocześniany – obecnie szkoła posiada już bezprzewodowy dostęp do Internetu. Chcąc wprowadzić atmosferę przyjazną uczniom w roku 2002 Pani dyrektor tworzy zespół muzyczny „Zjawa” uświetniający do dziś wszystkie uroczystości szkolne.

Pani dyrektor Zofia Rak, poszukując nowych form kształcenia zawodowego przygotowujących uczniów do podejmowania nauki na poziomie akademickim, w roku 2000 w uzgodnieniu ze Starostą Lubańskim podpisała umowę z Rektorem Akademii Rolniczej we Wrocławiu panem prof. Tadeuszem Szulcem. Otwiera Zamiejscowy Ośrodek Akademii Rolniczej w Biedrzychowicach. Najlepsi absolwenci podejmują naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Pani dyrektor, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu panem prof. Romanem Kołaczem i panią prof. Józefą Chrzanowską. Rezultatem tego są wyjazdy uczniów i nauczycieli na wykłady, konferencje naukowe, oraz warsztaty z udziałem naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego.

W latach 2002-2003 – pani dyrektor zmaga się z problemami finansowymi i ciągle jak bumerang powraca sprawa pogrążającego się w ruinę z roku na rok pałacu biedrzychowickiego, co spędza sen z powiek pani dyrektor. Sytuacja była wyjątkowa i złożona. Brak środków finansowych nie rokował zmiany na lepszy byt szkoły.

Dlatego starania pani dyrektor szły w kierunku zmiany organu prowadzącego szkołę z powiatu lubańskiego na samorząd województwa dolnośląskiego.

Dzięki wielkiej determinacji, ogromnej pracy i pasji, pani dyrektor Zofia Rak wiosną 2004r po uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przekształca placówkę na szkołę regionalną, która kształci młodzież z 6-ciu powiatów, uzyskując zgodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty..

Jesienią roku 2004 dokonuje zmiany Organu Prowadzącego na Samorząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Otworzyła się nowa perspektywa dla szkoły w Biedrzychowicach. Pani dyrektor w tym samym roku nadaje szkole imię Marii Konopnickiej, zakupując sztandar i w październiku 2004r odbywa się wielka uroczystość szkolna z udziałem parlamentarzystów, marszałków, starostów i biskupa.
Rok 2004-to czas wielkiej nadziei dla szkoły. Pani dyrektor zabiega o środki finansowe z Unii Europejskiej z programu operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2003-2007 – Interreg III A na ratowanie pałacu biedrzychowickiego.

Dzięki wyjątkowej współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego pani dyrektor, ze znakomitym rezultatem, wdrożyła projekt inwestycyjny z partnerami Saksońskimi tj. szkołą ABTW w Görlitz na kwotę    5 mln złotych. Pomimo ogromu trudności i przeszkód związanych z modernizacją pałacu udało się przeprowadzić wymianę dachu, elewacji pałacowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz remont wszystkich gabinetów dydaktycznych wraz z elementami architektonicznymi, sanitariatów na każdej kondygnacji, czterech pracowni: multimedialnej, informatycznej, żywieniowej i językowej. Oprócz tego na kwotę 1 mln złotych odrestaurowała tarasy okalające pałac oraz przeprowadziła remont internatu.
To praca ponad siły – bez wakacji i wolnych dni dla dyrektora, zważywszy na fakt iż nie było przy realizacji projektu menadżera i wszystkie obowiązki spadły na dyrektor Zofię Rak.
Na bazie odrestaurowanego pałacu dyrektor utworzyła Transgraniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych. Jest to miejsce na realizację: projektów edukacyjnych, konferencji, warsztatów dwujęzycznych, wyjazdów uczniów na praktyki zawodowe do Milnitz, Kamenz, Pilnitz i Görlitz..
Lata 2004-2006 to czas współpracy szkoły z Akademią Budownictwa Techniki i Gospodarki w Lipsku, obfitujący w wyjazdy na targi żywienia do Berlina, konferencje zawodowe dla nauczycieli w Libau, Ostritz i Görlitz. Wreszcie współpraca z Placówką Donner+Partner GmbH Sachsen, z którą pani dyrektor podpisała umowę partnerstwa i złożyła projekt dalszej współpracy transgranicznej na rozwój bazy sportowej, kulturotwórczej i żywieniowej w Transgranicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych w Biedrzychowicach.
Rozwój szkoły i jej atrakcyjność to utworzenie w 2007r. Ośrodka Egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który otrzymał akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, w którym każdego roku uczniowie z okolicznych szkół potwierdzają kwalifikacje zawodowe.
Nowocześnie wyposażony Ośrodek Egzaminacyjny jest miejscem kształcenia zawodowego uczniów w zawodach żywieniowych i miejscem wymiany doświadczeń kadry zawodowej wśród nauczycieli i pracodawców.
Dyrektor wielką uwagę w kształceniu zawodowym przywiązuje do współpracy z najnowocześniejszymi zakładami pracy na terenie całej Polski, do których wysyła uczniów na praktyki zawodowe. Ta forma gwarantuje przygotowanie absolwentów do umiejętnego poruszania się na transgranicznym i regionalnym rynku pracy oraz mobilizuje do nauki języków obcych.
W 2009 roku pani dyrektor podjęła znowu trudne wyzwanie na miarę czasów i z wielką determinacją wdraża projekt z programu operacyjnego Polska-Saksonia 2007-2013r.
Projekt dotyczy budowy kompleksu sportowego z zapleczem socjalnym, technicznym i widownią, zewnętrznymi obiektami sportowymi i rozwiązaniami komunikacyjnymi, na bazie istniejących obiektów gospodarczych – był realizowany w latach 2013 i 2014. Nowy kompleks sportowy spełnia nowoczesne wymagania w zakresie rozwoju dyscyplin sportowych, które uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkoły.
Równocześnie dyrektor Zofia Rak w latach 2011-2014 skutecznie zabiegała o modernizację internatu szkolnego, który stanowi doskonałe zaplecze socjalne dla uczniów z sześciu powiatów ościennych.
Wykonano elewację całego obiektu wraz z odwodnieniem, kompleksowy remont dachu, łazienek oraz wymieniono całą instalację elektryczną. Zakupiono nowe wyposażenie pokoi dla wychowanków. Ponadto zmodernizowana została również kotłownia internatu.
Rok 2014 i 2015 to czas wyposażania pokoi wychowanków w nowe meble oraz w nowoczesne urządzenia i sprzęt.
Równocześnie w tym samym czasie pani dyrektor w okresie wakacji przygotowała założenia do Programu Funkcjonalno – Użytkowego i skutecznie zabiega o środki związane z rozwojem bazy do kształcenia zawodowego, którego miejscem ma być stara stodoła.
Głównym celem pani dyrektor jest stworzenie nowoczesnego ośrodka dydaktycznego dla młodzieży z zachodniej części województwa dolnośląskiego, na poziomie europejskim.
Wraz z pracownikami i studentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zabiega o promowanie kuchni molekularnej, która ma przyszłość w technologii gastronomicznej. Stara się pozyskiwać sprzęt, na którym uczniowie szkoły przygotowują i promują nowoczesną, zdrową i lekkostrawną żywność.
Mija 25 lat pracy pani dyrektor w biedrzychowickiej szkole.  Jakie  nowe cele wyznaczy Zofia Rak na najbliższe lata?