Historia szkoły

zsp4

 

Najnowsze karty historii szkoły w Biedrzychowicach

Mgr inż Zofia Rak w 1990 roku podjęła pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Biedrzychowicach jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Z pasją przekazywała wiedzę zawodową z branży rolniczej i przetwórstwa spożywczego, wyjeżdżając z młodzieżą na wycieczki dydaktyczne do okolicznych zakładów, czego efektem były prace dyplomowe w formie filmów dydaktycznych.

26 maja 1999r w ramach konkursu Starosty Powiatu Lubańskiego została dyrektorem Zespołu Szkół Żywienia i Przemysłu Spożywczego i podjęła się trudnych wyzwań związanych z rozwojem placówki.

Dobrała kadrę kierowniczą w osobach: pani Apolonii Grabskiej-Gajczyk jako Wicedyrektora szkoły, która pomaga w kwestiach dydaktyczno-wychowawczych uczniów i sprawowaniu nadzoru pedagogicznego oraz pani Moniki Citow – Kierownika Szkolenia Praktycznego, która pod okiem dyrektor zajmuje się organizacją kształcenia zawodowego.

Za kadencji pani dyrektor Zofii Rak nastąpiło wiele niezwykle doniosłych zmian.

Oprócz sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektor miała na głowie walący się pałac z przeciekającym dachem i pękającymi ścianami.

Istniała realna groźba zamknięcia szkoły. Dlatego w roku 2000 z funduszu środków powodziowych przeprowadziła remont skarpy i odwodnienie pałacu.

Konkurencja na rynku edukacyjnym ponadgimnazjalnym wymuszała tworzenie nowych ofert edukacyjnych, które były odpowiedzią na oczekiwania młodzieży.

Pani dyrektor z wielkim wyczuciem otwierała kierunki, które odnosiły sukcesy w rozwoju zawodowym szkoły, głównie kierunki żywieniowe, przetwórstwa spożywczego, hotelarskie, gastronomiczne itp. Efektem tych działań były trzy klasy pierwsze technikum w każdym roku szkolnym oraz jedna klasa w systemie zaocznym.

Aby podnieść konkurencyjność kształcenia pani dyrektor opracowała i wdrożyła program komputeryzacji szkoły, który rozpoczął się w roku 2000 i trwa do chwili obecnej. Celem programu jest hasło: „każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości”. Ciągle jest udoskonalany i unowocześniany – obecnie szkoła posiada już bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Aby wprowadzić atmosferę przyjazną uczniom w roku 2002 Pani dyrektor tworzy zespół muzyczny „Zjawa” uświetniający do dziś wszystkie uroczystości szkolne.

Pani dyrektor poszukując nowych form kształcenia zawodowego przygotowujących uczniów do podejmowania nauki na poziomie akademickim, w roku 2000 w uzgodnieniu ze Starostą Lubańskim podpisała umowę z Rektorem Akademii Rolniczej we Wrocławiu panem prof. Tadeuszem Szulcem. Otwarto Zamiejscowy Ośrodek Akademii Rolniczej w Biedrzychowicach. Najlepsi absolwenci podejmują naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Pani dyrektor, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu panem prof. Romanem Kołaczem i panią prof. Józefą Chrzanowską. Rezultatem tego są wyjazdy uczniów i nauczycieli na wykłady, konferencje naukowe, oraz warsztaty z udziałem naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego.

W latach 2002-2003 – szkoła zmaga się z problemami finansowymi i ciągle jak bumerang powraca sprawa pogrążającego się w ruinę z roku na rok pałacu biedrzychowickiego, co spędzało sen z powiek pani dyrektor. Sytuacja była wyjątkowa i złożona. Brak środków finansowych nie rokował zmiany na lepszy byt szkoły.

Dlatego starania pani dyrektor szły w kierunku zmiany organu prowadzącego szkołę z powiatu lubańskiego na samorząd województwa dolnośląskiego.
Dzięki wielkiej determinacji, ogromnej pracy i pasji, pani dyrektor Zofia Rak wiosną 2004r po uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przekształca placówkę na szkołę regionalną, która kształci młodzież z 6-ciu powiatów.

Jesienią roku 2004 dokonuje zmiany organu prowadzącego na Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Otworzyła się nowa perspektywa dla szkoły w Biedrzychowicach.
Pani dyrektor w tym samym roku nadaje szkole imię Marii Konopnickiej, zakupując sztandar i w październiku 2004r odbywa się wielka uroczystość szkolna z udziałem parlamentarzystów, marszałków, starostów i biskupa.

Rok 2004-to czas wielkiej nadziei dla szkoły. Pani dyrektor zabiega o środki finansowe z Unii Europejskiej z programu operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2003-2007 – Interreg III A na ratowanie pałacu biedrzychowickiego.

Dzięki wyjątkowej współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego pani dyrektor, ze znakomitym rezultatem, wdrożyła projekt inwestycyjny z partnerami Saksońskimi tj. szkołą ABTW w Görlitz na kwotę 5 mln. złotych. Pomimo ogromu trudności i przeszkód związanych z modernizacją pałacu udało się przeprowadzić wymianę dachu, elewacji pałacowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz remont wszystkich gabinetów dydaktycznych wraz z elementami architektonicznymi, sanitariatów na każdej kondygnacji, czterech pracowni: multimedialnej, informatycznej, żywieniowej i językowej. Oprócz tego na kwotę 1 mln złotych odrestaurowała tarasy okalające pałac oraz przeprowadziła remont internatu.

To praca ponad siły – bez wakacji i wolnych dni dla dyrektora, zważywszy na fakt iż nie było przy realizacji projektu menadżera i wszystkie obowiązki spadły na dyrektor Zofię Rak.

Na bazie odrestaurowanego pałacu dyrektor utworzyła Transgraniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych. Jest to miejsce na realizację: projektów edukacyjnych, konferencji, warsztatów dwujęzycznych, wyjazdów uczniów na praktyki zawodowe do Milnitz, Kamenz, Pilnitz i Görlitz.. Osobą, która pomaga przez te wszystkie lata w działaniach transgranicznych jest pan Peter Marakanow.

Lata 2004-2006 to czas współpracy szkoły z Akademią Budownictwa Techniki i Gospodarki w Lipsku, obfitujący w wyjazdy na targi żywienia do Berlina, konferencje zawodowe dla nauczycieli w Libau, Ostritz i Görlitz. Wreszcie współpraca z Placówką Donner+Partner GmbH Sachsen, z którą pani dyrektor podpisała umowę partnerstwa i złożyła projekt dalszej współpracy transgranicznej na rozwój bazy sportowej, kulturotwórczej i żywieniowej w Transgranicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych w Biedrzychowicach.

Rozwój szkoły i jej atrakcyjność to utworzenie w 2007r Ośrodka Egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który otrzymał akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w e Wrocławiu, w którym każdego roku uczniowie z okolicznych szkół potwierdzają kwalifikacje zawodowe.
Nowocześnie wyposażony Ośrodek Egzaminacyjny jest miejscem kształcenia zawodowego uczniów w zawodach żywieniowych i miejscem wymiany doświadczeń kadry zawodowej wśród nauczycieli i pracodawców.

Dyrektor wielką uwagę w kształceniu zawodowym przywiązuje do współpracy z zakładami pracy, do których wysyła uczniów na praktyki zawodowe. Ta forma gwarantuje przygotowanie absolwentów do umiejętnego poruszania się na transgranicznym i regionalnym rynku pracy.
W 2009 roku pani dyrektor podjęła znowu trudne wyzwanie na miarę czasów i z wielką determinacją wdraża projekt z programu operacyjnego Polska-Saksonia 2007-2013.

Projekt dotyczy budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym, technicznym i widownią, zewnętrznymi obiektami sportowymi i rozwiązaniami komunikacyjnymi, na bazie istniejących obiektów gospodarczych.

To nowe perspektywy dla szkoły w Biedrzychowicach, Transgranicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych oraz dla całego środowiska lokalnego, regionalnego i transgranicznego.

Tradycją szkoły stało się organizowanie balów w konwencjach: staropolskiej, reymontowskiej, saskiej, drzwi otwartych szkoły, konferencji. Klimat zabytkowego pałacu i specyfika kształcenia zawodowego sprawiają, że są to – uczty dla ciała, ducha i podniebienia…

A teraz kilka słów o współczesnej kadrze kierowniczej.
Apolonia Grabska-Gajczyk– wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego. Jej pasją od początku pracy zawodowej jest wychowanie młodzieży, ukierunkowane na wartości. Wymagająca nie tylko od innych, ale i od siebie, pełna troski o ucznia i pogody ducha. Jest inicjatorem wielu, realizowanych w szkole programów oraz akcji charytatywnych. Zabiega o dobry, twórczy klimat współpracy zarówno z uczniami, nauczycielami, jak i rodzicami. Stoi na straży prawidłowej dydaktyki, realizacji podstawy programowej oraz przebiegu egzaminów maturalnych.

Pani Monika Citow – Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu, dzięki jej inicjatywie i kreatywności kształcenie  zawodowe w naszej szkole odbywa się na najwyższym poziomie w renomowanych hotelach i restauracjach. Wspaniale organizuje promocję szkoły poprzez filmy, ulotki.. Jest niezastąpiona.
Tradycją szkoły stało się organizowanie balów w konwencjach: staropolskiej, reymontowskiej, saskiej, drzwi otwartych szkoły, konferencji.
Klimat zabytkowego pałacu i specyfika kształcenia zawodowego sprawiają, że są to –
uczty dla ciała, ducha i podniebienia…

Szczególnie cenna jest praca nauczycielek pionu żywienia: Danuty Dudkiewicz, Marii Kruczkowskiej, Anety Ignaciuk, Anny Mulak, Marzeny Gaweł Małgorzaty Maj. Panie te w zgodnym zespole zorganizowały niejedną imprezę w szkole i wzajemnie się uzupełniają:  rewelacyjnie przygotowują diety, jak nikt inny dekorują stoły i potrawy jednego talerza, z niezmąconym entuzjazmem i sukcesami przygotowują młodzież do konkursów i olimpiad.
Już od wielu lat pani Danuta Węsławowicz wraz z panią Apolonią Grabską – Gajczyk oraz Martą Święch organizuje w murach szkoły Tydzień Kultury JPolskiej i Europejskiej  oraz prowadzi kółko teatralne, przez co rozwija uzdolnienia literackie młodzieży i uczy ich obcowania z ludźmi sztuki. Cała szkoła z przyjemnością wyczekuje na to humanistyczne święto.

Od 2006 roku nauczycielka historii pani Alina Kaczmarczyk i zainspirowana przez nią grupa uczniów skupiona w Towarzystwie Przyjaciół Pałacu z pasją bada, przeprowadza dokumentację fotograficzną i rozpowszechnia dzieje pałacu i szkoły.

W Biedrzychowicach zawsze prężnie rozwijał się sport co zaowocowało zdobyciem przez naszych uczniów setek dyplomów, pucharów i medali z zawodów różnego stopnia. Wielką zasługę w tej dziedzinie ma pani Sylwia Szejmo, która uatrakcyjnia zajęcia poprzez aerobik, gimnastykę artystyczną, tenis stołowy..
W szkole prężnie działa kółko rękodzielnicze kierowane przez panią Annę Bezuch-Cwalinę wyczarowującą z „niczego” istne cuda.

Nasza szkoła od około 50 lat ma swoją siedzibę w pięknym barokowym pałacu, zbudowanym na skarpie, na skraju wsi Biedrzychowice, po niemiecku nazywaną: Frederichsdorf-co oznacza wieś pokoju.Ten okazały trzykondygnacyjny pałac pokryty jest mansardowym dachem, fasady ma ozdobione jońskimi pilastrami, balkonami, tarasami. Do głównego wejścia prowadzi most z suchą fosą. Budynek otoczony jest pięknym parkiem. Wnętrza, w których obecnie odbywają się lekcje przypominają i obrazują piękną historię pałacu.
Nasz pałac wielokrotnie zmieniał przynależność państwową, były to kolejno: Czechy, Saksonia, Prusy, Niemcy i ostatecznie Polska. Podobnie zmieniali się jego właściciele, a byli to np. Hans Christoph i Moritz Schweiniz, którzy wielokrotnie gościli u siebie elektora saskiego i króla Polski Augusta II Mocnego, podróżującego z Drezna do Warszawy.
Kolejnym właścicielem, o którym warto wspomnieć był Baron Aleksander von Minutoli. Był on kolekcjonerem dzieł sztuki np. szkła weneckiego, ceramiki egipskiej, etruskiej, greckiej. W jego zbiorach można było znaleźć mumie i maski afrykańskie. Niedaleko pałacu znajduje się wieża, w której baron przechowywał swoje cenne zbiory. Dziś niestety jest ona tylko malowniczą ruiną. Odrestaurował on także pobliski zamek Rajsko położony nad Zalewem Złotnickim. Pałac, wieża i zamek najprawdopodobniej są połączone siecią podziemnych tuneli, lecz sprawa ta jest do dziś owiana tajemnicą.
Nie mniej ciekawą postacią był Joachim von Pfeil-podróżnik, naukowiec, odkrywca tajemnic Afryki i Azji. Był on głównym organizatorem kolonii niemieckich na tych terenach. Prawowity spadkobierca pałacu-Jurgen Graf von Pfeil-wnuk Joachima w 1945 roku, będąc jeszcze dzieckiem musiał uciekać z Biedrzychowic przed Armią Czerwoną. Obecnie jest on żywo zainteresowany pomyślnoscią pałacu i utrzymuje kontakt z dyrekcją szkoły.