Konferencja na promie Polonia firmy Unity Line

btrhdr

Współpraca szkoły z firmą rozpoczęła się w 2015 roku, pierwsze praktyki na promach uczniowie odbyli jesienią 2016r. Co roku 6-8 uczniów korzysta z dodatkowej atrakcyjnej formy kształcenia zawodowego.

24 listopada nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w konferencji poświęconej ewaluacji współpracy w ramach realizacji praktyk zawodowych na promach. Praktyki te uczniowie realizują dodatkowo jako praktyki fakultatywne-ponadprogramowe.

Trwają one 2 tygodnie i są przeznaczone dla uczniów klas technikum w zawodzie: Technik Hotelarstwa oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Firma Unity Line przykłada wiele uwagi do pracy z uczniem, pracownicy chętnie dzielą się wiedza i wspierają uczniów w zlecanych im zadaniach.  Praktyki uczniowie realizują na działach: housekeeping, kuchnia, restauracja, recepcja, bar, sklep

Konferencję rozpoczęła Pani Wioleta Szarek-koordynator praktyk uczniów opowiadając o zasadach współpracy pomiędzy firma Unity Line i szkołami.

Pani Małgorzata Nowosławska- Kierownik Działu Kadr Morskich PŻM przedstawiła specyfikę działalności i rozwoju Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie i omówiła zasady i wymagania zatrudnienia absolwentów szkół w obsłudze promów pasażerskich i statków.

Ponadto Pan Piotr Sowiński-hotel Manager oraz Pan Jacek Mechliński – F&B Manager opowiedzieli o działach, w których uczniowie nabywają kompetencji zawodowych.

Konferencja połączona była z rejsem promem Polonia do miasteczka Ystad w Szwecji.

Pracownikom firmy dziękujemy za wsparcie szkoły w realizacji bardzo atrakcyjnych praktyk, naukę zawodu i opiekę nad naszymi uczniami.

Mamy nadzieję na dalszy rozwój naszej współpracy popartej satysfakcją i zadowoleniem zarówno praktykantów, jak i pracowników firmy Unity Line.

Kierownik szkolenia Praktycznego,

Monika Citow

 

 

Galeria zdjęć