Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach
Biedrzychowice 20, 59-830 Olszyna

tel/fax (075) 722 15 70
tel/fax (075) 722 15 38
emial: zsp@biedrzychowice.pl
www.zsp.biedrzychowice.pl

REGON 230915862

NIP 8992803047

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

pocztą tradycyjną na adres jak wyżej lub na adres e-mail: iodo@biedrzychowice.pl