„Ludowa” sesja fotograficzna

tytul

Nowy rok szkolny 2018/2019 stał się okresem aktywności dla młodzieży w internacie.

Pod czujnym okiem wychowawcy Eweliny Koreckiej wychowankowie uczestniczyli w zajęciach kółka fotograficznego.  Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywania umiejętności fotografowania.

Pierwsze zdjęcia powstały w plenerze, i związane były z tematyką pielęgnowania tradycji i strojów regionalnych.

Stroje ludowe na prośbę wychowawcy zostały wypożyczone przez nasze uczennice od zespołów  z naszych okolic.

Zajęcia będą odbywały się cyklicznie, będą dotyczyły zróżnicowanej tematyki.

Galeria zdjęć