Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”. W 2007 r. powstała koncepcja projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, jednak ostateczny kształt projektu został przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 2009 r. we współpracy z dziewięcioma powiatami, zgodnie z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku.

Głównym celem projektu „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” jest unowocześnienie sytemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt zakłada utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów oraz filii w siedmiu branżach:
– mechanicznej,
– samochodowej,
– elektro – energetycznej,
– mechatroniczno – elektronicznej,
– informatycznej,
– budowlanej,
– turystycznej
poprzez doposażenie ich w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny.

Najistotniejszą cechą projektu jest to, że pracownie będą wyposażone w najnowocześniejszy, najwyższej klasy sprzęt o charakterze przemysłowym. Spowoduje to, że pracodawcy będą mogli zatrudniać w pełni wykształconych absolwentów, przygotowanych do pracy na identycznym jak w przemyśle sprzęcie. Dodatkowo zasięg projektu spowoduje, iż uczniowie z całego Dolnego Śląska będą mogli być kształceni w ramach szkolnictwa zawodowego kompleksowo, na bardzo wysokim, równym poziomie.

www.http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/projekty-rpo-i-ewt/modernizacja-centrow-ksztalcenia-na-dolnym-slasku/

Dzięki temu projektowi, nasza szkoła otrzymała nową, świetnie wyposażoną pracownię hotelarską – recepcję. W pracowni tej nasi uczniowie mogą, nie wychodząc ze szkoły, ćwiczyć obsługę gościa hotelowego, zapoznać się ze sprzętem znajdującym się w recepcji hotelowej a także doskonalić znajomość języka branżowego (angielskiego lub niemieckiego) w pracy recepcjonisty.