Nauczyciele

Zofia Rak
Dyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie

Apolonia Grabska-Gajczyk
Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Monika Citow
Kierownik Szkolenia Praktycznego, nauczyciel biologii

Jacek Adamski
nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Beata Białocka
pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowawca w internacie

Elżbieta Bochno

nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Chawchunowicz Robert
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa

Danuta Dudkiewicz
nauczyciel przedmiotów zawodowych w gastronomii

Renata Figurska

nauczyciel chemii

Marzena Gaweł
nauczyciel przedmiotów zawodowych w hotelarstwie

Anna Horwat-Romaniuk

nauczyciel języka niemieckiego

Olga Jagielska

nauczyciel języka niemieckiego

Agata Jankowiak  

nauczyciel informatyki

Alina Kaczmarczyk
nauczyciel historii, geografii

Anna Kaniuk

nauczyciel matematyki

Ewelina Korecka

wychowawca w internacie

Adam Kosobucki 

nauczyciel przedmiotów zawodowych – logistyka, wychowawca w internacie

Maria Kruczkowska
nauczyciel przedmiotów zawodowych w gastronomii

Zygmunt Krzyworączka
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Eurydyka Czyrko
nauczyciel języka polskiego, wychowawca w internacie

Tomasz Łęczyński

nauczyciel przedmiotów zawodowych – informatyka

Alicja Łyp

nauczyciel przedmiotów zawodowych –logistyka

Małgorzata Maj
wychowawca w internacie

Tomasz Marcinowski
nauczyciel języka angielskiego

Anna Mulak
nauczyciel przedmiotów zawodowych w gastronomii

Gabriela Rajczakowska-Jaraczewska
wychowawca w internacie

Agnieszka Rajczakowska-Strach

nauczyciel przedmiotów zawodowych – gastronomia

Zbigniew Rak
nauczyciel fizyki, informatyki

Sylwia Robaszewska-Pająk
nauczyciel języka angielskiego,wiedzy o kulturze, bibliotekarz

Radosław Sałandyk
nauczyciel wychowania fizycznego

Sylwia Szejmo
nauczyciel wychowania fizycznego

ks.Maciej Szymanowski

nauczyciel religii

Marta Święch
wychowawca w internacie

Mariola Wasilewska
nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Danuta Węsławowicz
nauczyciel języka polskiego

Krzysztof Złocik
wychowawca w internacie