Nauczyciele

Zofia Rak
Dyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie

Apolonia Grabska-Gajczyk
Wicedyrektor, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Monika Citow
Kierownik Szkolenia Praktycznego, nauczyciel biologii

Jacek Adamski
nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Beata Białocka
pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowawca w internacie

Elżbieta Bochno

nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Chawchunowicz Robert
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa

Danuta Dudkiewicz
nauczyciel przedmiotów zawodowych w gastronomii

Marzena Gaweł
nauczyciel przedmiotów zawodowych w hotelarstwie

Olga Jagielska

nauczyciel języka niemieckiego

Agata Jankowiak  

nauczyciel informatyki

Alina Kaczmarczyk
nauczyciel historii, geografii

Anna Kaniuk

nauczyciel matematyki

Ewelina Korecka

wychowawca w internacie

Adam Kosobucki 

nauczyciel przedmiotów zawodowych – logistyka, wychowawca w internacie

Zygmunt Krzyworączka
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Tomasz Łęczyński

nauczyciel przedmiotów zawodowych – informatyka

Tomasz Marcinowski
nauczyciel języka angielskiego

Anna Mulak
nauczyciel przedmiotów zawodowych w gastronomii

Gabriela Rajczakowska-Jaraczewska
wychowawca w internacie

Agnieszka Rajczakowska-Strach

nauczyciel przedmiotów zawodowych – gastronomia

Sylwia Robaszewska-Pająk
nauczyciel języka angielskiego,wiedzy o kulturze, bibliotekarz

Radosław Sałandyk
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w internacie

Sylwia Szejmo
nauczyciel wychowania fizycznego

ks.Maciej Szymanowski

nauczyciel religii

Mariola Wasilewska
nauczyciel przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych

Danuta Węsławowicz
nauczyciel języka polskiego

Krzysztof Złocik
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca w internacie

Michał Browarczyk
nauczyciel informatyki

Małgorzata Ryczkowska

nauczyciel języka niemieckiego

Sylwia Kołodziejczyk

nauczyciel przedmiotów logistycznych

Beata Watras

nauczyciel fizyki

Ewelina Gosztyła

wychowawca w internacie