NOWA FORMA KSZTAŁCENIA – KURSY ZAWODOWE

 

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH zaocznych kursach kwalifikacyjnych w zawodach:

Kucharz, kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów – 4 semestry

Kelner, kwalifikacje: T.9. Wykonywanie usług kelnerskich; T.10. Organizacja usług gastronomicznych – 4 semestry

– Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów; T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – 5 semestrów

Technik Technologii Żywności, kwalifikacje:T.4.Produkcja wyrobów cukierniczych –4semestry

Technik Hotelarstwa, kwalifikacje: T.11. Planowanie i realizowanie usług w recepcji; T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi  hotelarskie – 4 semestry

Rolnik, kwalifikacje: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej – 3 semestry

Organizacja i forma kursów kwalifikacyjnych

  • Zjazdy odbywać się będą 2-3 razy w miesiącu (piątek, sobota, niedziela-według ustalonego harmonogramu)
  • Uczestnikami kursów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.
  • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikację.
  • Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w danym zawodzie.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły w terminie do 19 grudnia 2015r
Biedrzychowice 20,  59-830 Olszyna tel./fax 75 7221570 wew.31

 

Pobierz wniosek na kurs – format .doc

Pobierz wniosek na kurs – format .pdf

 

plakat_800