PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

IMG_2842

 

WEWNĄTRZ SZKOLNY    PROGRAM     WSPIERANIA    UZDOLNIEŃ    MŁODZIEŻY  Z    ZESPOŁU    SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH   im. MARII   KONOPNICKIEJ W BIEDRZYCHOWICACH

CEL WYCHOWAWCZY: Organizacja czasu wolnego, wzbudzanie wrażliwości. Kształtowanie i wzmacnianie refleksji, tradycji  i obrzędów świąt. Rozwijanie własnych  uzdolnień  plastycznych  i  rękodzielniczych .

CEL POZNAWCZY: Zapoznanie z  technikami  malarstwa, poszukiwanie  wzorów prac, projektowanie własnych  wzorów. Zapoznanie z  różnymi technikami wykonywania prac rękodzielniczych i stroików okolicznościowych. Zapoznanie  ze znaczeniem elementów ozdobnych,  dekoracji  wnętrz, dekoracji stołów  w  promocji  szkoły. Znaczenie elementów ozdobnych wnętrz w życiu człowieka.

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

WRZESIEŃ:  organizacja    pracy, zapoznanie z   regulaminem  funkcjonowania    koła  SPRAWNYCH  RĄK. Poszukiwanie talentów. Przygotowanie dekoracji dożynkowych. Gromadzenie materiałów.

PAŹDZIERNIK:  wykonywanie kwiatów z  liści  i papieru, dekoracji  jesiennych , elementów ozdobnych  z gałęzi. Rozwijanie szacunku dla swojej i cudzej własności. Ochrona środowiska – wykorzystanie surowców wtórnych.

LISTOPAD:   malowanie   na  tkaninie, zapoznanie z   pojęciami  sztuki  malarskiej, wdrażanie  do rozwijania umiejętności  i  talentów  malarskich. Poszukiwanie, dobieranie i projektowanie  własnych  wzorów  prac. Zapoznanie z  zasadą  gry  światła, mieszaniem kolorów i ich właściwym doborem.

GRUDZIEŃ:  kształtowanie i wzmacnianie  refleksyjności, tradycje  i obrzędowość świąt Bożego Narodzenia, budowanie nastroju  świątecznego. Wykonywanie stroików  i  dekoracji świątecznych .

STYCZEŃ:  kształtowanie i  wzmacnianie  poczucia   estetyki   otoczenia. Rozwijanie  umiejętności  promocji  siebie, promocji  szkoły.  Wykonanie dekoracji studniówkowych.

LUTY: wystawa prac  wykonanych przez uczniów  w ramach   działalności   koła                      SPRAWNYCH  RĄK. Wykonywanie pisanek wielkanocnych, elementów  dekoracji    i stroików wielkanocnych.

MARZEC: przygotowania do drzwi otwartych szkoły, warsztaty rękodzielnicze( STÓŁ  Z  DEKORACJAMI WIELKANOCNYMI ). Przygotowanie dekoracji na uroczystość szkolne. Przygotowanie upominków reklamujących i promujących naszą szkołę.

KWIECIEŃ:  przygotowanie dekoracji wiosennych i wielkanocnych  oraz upominków . Prezentacja szkoły na spotkaniach z gimnazjalistami i ich rodzicami. Spotkania rekrutacyjne. Prezentacja  mini wystawek prac wykonanych w ramach działalności  koła rękodzielniczego.

MAJ: wyciskanie masy na  płycie, tworzenie podstawy obrazu, projektowanie wzoru obrazów  ( MARTWA NATURA ). Rozwijanie umiejętności plastycznych i  rękodzielniczych uczniów  . Poszukiwanie literatury związanej z rękodziełem, wymiana  wiadomości i doświadczeń. Wyszywanie mini obrazów.

CZERWIEC: Wyszywanie mini obrazów, wypełnianie przygotowanego wzoru. Wykonywanie  ramek do  obrazów, cięcie i klejenie, lakierowanie gotowych elementów.  Podkreślenie znaczenia właściwej współpracy w grupie, szacunek do pracy. Podsumowanie pracy koła SPRAWNYCH  RĄK. Planowanie  prac i zadań na rok szkolny  2013– 2014

Zajęcia  koła SPRAWNYCH RĄK odbywają się w poniedziałki w godz. od 9.00 do 10.30  i od 14.15 do 15.00.
Najaktywniejszą  grupą są uczennice klasy IV TH.

Opiekun koła: Anna Bezuch-Cwalina

 

Zobacz galerię prac rękodzielniczych