Dolnośląska e szkoła

 

Projekt Dolnośląska e-szkoła jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt ma charakter strategiczny, ponieważ pozwoli na wdrażanie komplementarnych, efektywnych rozwiązań z zakresu ICT w  dolnośląskich szkołach. Dzięki temu projektowi szkoły staną się ośrodkami rozwoju lokalnego oraz kształcenia ustawicznego. Projektowana tutaj regionalna platforma e-learningowa (Dolnośląska Platforma Edukacyjna), dostępna dla wszystkich szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zapewni wsparcie procesu nauczania/uczenia się oraz umożliwi wymianę informacji, doświadczeń i materiałów edukacyjnych usprawniając współpracę szkół i nauczycieli.
Głównym celem projektu jest wpieranie szkół na drodze rozwoju technologii informacyjnej   w jej działaniach, poprzez stworzenie warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich kształceniu się.

W ramach projektu Dolnośląska e-szkoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej został wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwiające swobodny dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole, korzystanie z mobilnej pracowni komputerowej, aktywność uczniów podczas zajęć.

W marcu dostarczono do szkoły sprzęt komputerowy, w skład którego wchodzi: tablica interaktywna z podstawą jezdną, projektor krótkiej projekcji, wizualizer, tablet interaktywny bezprzewodowy, 28 uczniowskich komputerów przenośnych z oprogramowaniem, 6 przenosnych komputerów nauczycielskich z oprogramowaniem Magic Learning, system testowy ADA MobiTest EDU z oprogramowaniem Testico DSF, dwie szafki mobilne i router. Pod koniec roku szkolnego uruchomiono platformę edukacyjną FRONTER.

W nowy roku szkolnym pilotażowo zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny. Posiadamy urządzenia peryferyjne (tablety) dla nauczycieli do wprowadzania ocen i frekwencji uczniów na platformę, gdzie nastąpiła już implementacja struktury szkoły.

Projekt „e-szkoła” zmienia wizerunek naszej placówki . Dzięki niemu wychodzi ona naprzeciw współczesnemu rynkowi pracy, potrzebom i pragnieniom uczniów oraz pozwala kształtować kreatywność i daje uczniom możliwość sprawnego posługiwania się technologią informacyjną.