Spotkanie Kół Współpracy na Politechnice Wrocławskiej

tytul

Dnia 27 marca 2018r. uczniowie Szkolnego Koła Informatycznego z klasy drugiej Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk pod opieką pana Tomasza Łęczyńskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach  brali udział w spotkaniu Kół Współpracy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji działań z projektu unijnego „Zawodowy Dolny Śląsk”.

Wizyta ta była okazją do rozpoczęcia cyklu spotkań naszego koła z Kołem Naukowym Robocik działającym przy Politechnice Wrocławskiej. Celem tej współpracy jest rozwinięcie umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu programowania oraz wykorzystanie tej wiedzy do programowania różnych elementów robotycznych.
Podczas zajęć przedstawiono nam projekty, którymi obecnie zajmują się członkowie koła. Był to m.in. projekt łodzi podwodnej, projekt robota minisumo oraz projekt manipulatora (z którym również później się spotkamy na zajęciach praktycznych).
Następnie rozpoczęliśmy zajęcia praktyczne z programowania w języku C++. Efektem tej części zajęć było napisanie przez każdego ucznia kilku programów bazując na wiadomościach przekazanych przez prowadzących zajęcia studentów.
W ramach przerwy od programowania zapoznaliśmy się ze sprzętem znajdującym się w sali wykładowej. Najbardziej zainteresowaliśmy się drukarką 3D.

Galeria zdjęć