TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK 311504 na podbudowie kwalifikacji M.19. w zawodzie operator obrabiarek skrawających, ZE SPECJALNOSCIĄ, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

Kwalifikacja K1
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację M.19. odbywa się pod koniec klasy trzeciej-M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kwalifikacja K2
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację M.44. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej-M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńM.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń

Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in., jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.