Terminy poprawkowych egzaminów maturalnych

matura_poprawka_2017
EGZAMINY MATURALNE POPRAWKOWE
części pisemnej odbędą się 21.08 o godz. 9.00
EGZAMINY POPRAWKOWE 2018
biologia 27-08-2018 9.00
matematyka 27-08-2018 10.00
technologia gastr 29-08-2018 9.00
język polski 28-08-2018 9.00