Uniwersytet Przyrodniczy w naszej szkole….

tytul

W dniu 29.11.2017 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, były to Pani Aleksandra Staszewska-doktorantka i studentki Milena Gajewska, Iga Franczak, Monika Kowalczyk.

W tym dniu odbyły się zajęcia ze studentkami z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności ( kierunek -zarządzanie jakością i analiza żywności).  Studentki należą do Studenckiego Koła naukowego Q Jakości Żywności, prowadziły z uczniami ocenę organoleptyczną czekolady, wspólnie omawiali wyniki i konstruowały wnioski. Pani Aleksandra Staszewska wraz ze studentkami przedstawiła naszej młodzieży możliwości dalszego kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wieloletnia już współpraca z tą uczelnią pozwala nam na wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, naukowe i wymianę doświadczeń zawodowych.

Pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dziękujemy za wspieranie naszej edukacji i zapraszamy na kolejne wspólne zajęcia branżowe.

Galeria zdjęć