uwaga kursanci kursu rolniczego!

Do dnia 05. kwietnia prosimy dostarczyć numer PKK z Wydziału Komunikacji, niezbędnego do realizacji nauki jazdy ciągnikiem.

Kursanci, którzy posiadają już prawo jazdy kat. T lub kat. C+E proszeni są o dostarczenie do 05. kwietnia kserokopii dokumentów.