Zajęcia praktyczne

 

Zajęcia praktyczne są realizowane jeden dzień w tygodniu w klasach II, III i IV albo na terenie szkoły w pracowni gastronomicznej, kawiarence i kuchni albo poza ternem szkoły w zakładach przetwórstwa spożywczego, hotelach i restauracjach w zależności od zawodu.

Uczniowie którzy realizują zajęcia poza szkołą dwa razy w roku na I i II semestr zdają egzamin zaliczeniowy przed komisja powoływana w szkole.
Zajęcia realizowane poza szkołą podlegają kontroli praktyk przez Kierownika Szkolenia Praktycznego.
Aby realizować zajęcia praktyczne uczeń musi posiadać badania Stacji Sanitarno Epidemiologicznej (wymazy robione raz na cały tok nauczania) oraz zaświadczenie lekarskie od lekarza Medycyny Pracy posiadającego uprawnienia do wystawiania zaświadczeń badań profilaktycznych ( wystawiane na różne okresy czasowe i podlegające konieczności uaktualniania w toku nauki)

Uczniowie realizują zajęcia praktyczne w zaprzyjaźnionych hotelach z którymi szkoła współpracuje od lat.

Hotel Pawłowski
Hotel Świeradów
Hotel Kryształ
Hotel Vivaldi
Hotel Alpejski
Park Hotel
Hotel Piast
Hotel Leo
Zamek Czocha
Hotel Belvedero
Ośrodek Wypoczynkowy TVP w Sumówko